Van idee tot werkelijkheid

Wie overweegt een speciaal gecomponeerd muziekstuk cadeau te geven, wil zekerheid dat zijn wensen zo goed mogelijk vervuld worden. Daar is de werkwijze op afgestemd. Als mogelijke opdrachtgever overlegt u in persoonlijk contact met de componist over de opdracht. En de afspraken worden vastgelegd in een contract. Stapsgewijs is de gang van zaken als volgt.

 1. Contact

  U neemt contact op met componist Ad Wammes. Dat kan door het contactformulier in te vullen (waarna Ad Wammes u terugbelt). Maar u kunt ook Ad Wammes rechtstreeks bellen op 0348-444196.

 2. Overleg

  Met de componist overlegt u over de de duur en de sfeer van de compositie. U vertelt aan welke persoon de compositie wordt opgedragen, ter gelegenheid waarvan dat gebeurt en wie als opdrachtgever(s) vermeld moet(en) worden. Eventueel geeft u ook wat meer informatie over de ontvanger van het cadeau, zodat de compositie helemaal op die persoon kan worden afgestemd.

 3. Contract

  Als uw wensen duidelijk zijn legt de componist ze vervolgens vast in een contract, dat u ter ondertekening wordt toegezonden. Daarin staan ook de totale kosten, de leveringsdatum, het bedrag van de aanbetaling en de overige voorwaarden vermeld.

 4. Aan het werk

  De componist gaat aan het werk zodra het ondertekende contract en de aanbetaling is ontvangen. Het cadeau wordt u vervolgens vóór de leveringsdatum toegezonden.

Contact opnemen met de componist